Проект № BG16RFOP002-2.073-3622-C01
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

 

За фирмата


"Е-МАКС КОНСУЛТ" ООД е консултантска фирма, специализирана в разработването и управлението на проекти финансирани от фондове на ЕС, икономически анализи и бизнес планове, финансови и кредитни консултации. Фирмата предоставя информация за условията за участие по програмите, идентифицира подходящи проекти и потенциални бенефициенти и подготвя проектни предложения, заявления, бизнес планове и други документи, поставени като изискване на съответната програма.

 
 
 
 


ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ЕВРОФОНДОВЕТЕ
  • Установяване и ориентиране за възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
  • Предварителна оценка на проектно предложение по конкретна процедура;
  • Подготовка на проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране;
  • Управление изпълнението на проект за безвъзмездно финансиране.