КонтактиПловдив
бул. "Васил Априлов" 24
Тел./факс: +359 32 250020
Моб.: +359 884 999902


e-mail: consult@emaxbg.com
ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ЕВРОФОНДОВЕТЕ
  • Установяване и ориентиране за възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
  • Предварителна оценка на проектно предложение по конкретна процедура;
  • Подготовка на проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране;
  • Управление изпълнението на проект за безвъзмездно финансиране.